0

Hur använder man Mural Online Whiteboard på Windows 11?

Hur använder man Mural Online Whiteboard på Windows 11?

Som MIRO och Invision på fri hand är MURAL ett av de bästa onlineverktygen för fjärrsamarbete för digital whiteboard på kontoret. Centrerat kring ett samarbetsutrymme för digital whiteboard kan team samarbeta i realtid eller asynkront. Med hjälp av MURAL, medlemmar i teamet... Fortsätt läsa