0

Τρόπος λήψης ενημερώσεων για εφαρμογές και παιχνίδια στο Microsoft Store στα Windows 11

Συνήθως, ενδέχεται να έχετε εγκατεστημένες εφαρμογές ή παιχνίδια από το Microsoft Store αντί να τα λαμβάνετε από τον επίσημο ιστότοπο ή ιστότοπους τρίτων. Ενώ οι ενημερώσεις για τις εφαρμογές και τα παιχνίδια που είναι εγκατεστημένα από το Microsoft Store δεν είναι ίδιες με εκείνες που είναι εγκατεστημένες από τον επίσημο ιστότοπο. Σε αυτό το άρθρο, θα σας δείξουμε πώς να λαμβάνετε ενημερώσεις για εφαρμογές και παιχνίδια στο Microsoft Store με μη αυτόματο ή αυτόματο τρόπο.

Ο προγραμματιστής εφαρμογών και παιχνιδιών κυκλοφορεί πάντα μια ενημερωμένη έκδοση με νέες δυνατότητες που προστίθενται ή διορθώνονται σφάλματα. Είναι απαραίτητο να τα ενημερώσετε για να διασφαλίσετε ότι οι εφαρμογές και τα παιχνίδια σας θα μπορούν να εκτελούνται ομαλά στη συσκευή σας Windows 11.

Λάβετε ενημερώσεις για εφαρμογές και παιχνίδια στο Microsoft Store μέσω του Store

Απαιτούνται μόνο τρία βήματα για να ενημερώσετε όλες τις εφαρμογές και τα παιχνίδια σας στο Microsoft Store.

Βήμα 1: Κάντε κλικ στο Έναρξη και επιλέξτε Microsoft Store.

Βήμα 2: Επιλέξτε Βιβλιοθήκη και Λήψη ενημερώσεων μετά το άνοιγμα της εφαρμογής Microsoft Store.

Βήμα 3: Εάν υπάρχουν ενημερώσεις, μπορείτε να επιλέξετε Ενημέρωση όλων για να ενημερώσετε όλες τις εφαρμογές και τα παιχνίδια ταυτόχρονα. ή μπορείτε επίσης να επιλέξετε τις εφαρμογές ή τα παιχνίδια που θέλετε να ενημερώσετε για να τα ενημερώσετε μία προς μία.

Λάβετε ενημερώσεις για εφαρμογές και παιχνίδια στο Microsoft Store αυτόματα

Ένας άλλος εύκολος τρόπος ενημέρωσης εφαρμογών και παιχνιδιών στο Microsoft Store είναι να ενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις εφαρμογών.

Βήμα 1: Κάντε κλικ στο Έναρξη και επιλέξτε Microsoft Store.

Βήμα 2: Επιλέξτε Ρυθμίσεις λογαριασμού και εφαρμογής στην εφαρμογή Microsoft Store.

Βήμα 3: Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Ενημερώσεις εφαρμογών είναι ενεργοποιημένη.

Παρακάτω αναφέρονται οι δύο απλές μέθοδοι ενημέρωσης εφαρμογών και παιχνιδιών στο Microsoft Store στα Windows 11. Εάν είστε σύστημα Windows 10, ενδέχεται να υπάρχουν κάποιες διαφορετικές ρυθμίσεις στις ρυθμίσεις.

Αφήστε μια απάντηση