0

Πώς να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο γρήγορης ανάλυσης στο Excel;

Το Εργαλείο Γρήγορης Ανάλυσης είναι ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία στο Microsoft Excel, το οποίο σας βοηθά να αναλύετε και να μετατρέπετε άμεσα δεδομένα σε γραφήματα, πίνακες, περιλήψεις και sparklines.

Το εργαλείο Γρήγορης Ανάλυσης απλοποιεί την αναζήτηση σε διάφορες καρτέλες και εξοικονομεί χρόνο από την πρόσβαση σε διάφορες επιλογές ανάλυσης. Η χρήση του εργαλείου Γρήγορης ανάλυσης διευκολύνει τη γρήγορη ανάλυση και οπτικοποίηση συνόλων δεδομένων οποιουδήποτε μεγέθους. Επομένως, αυτό το εργαλείο είναι χρήσιμο για χρήστες που δεν είναι εξοικειωμένοι με το Excel ή που είναι νέοι στο Excel.

Ωστόσο, το Εργαλείο γρήγορης ανάλυσης στο Excel είναι διαθέσιμο μόνο στο Excel 2013 και μεταγενέστερα. Στη συνέχεια, θα ρίξουμε μια ματιά στον τρόπο ανάλυσης δεδομένων χρησιμοποιώντας το εργαλείο Γρήγορης ανάλυσης στο Excel.

Πού βρίσκεται το Εργαλείο γρήγορης ανάλυσης στο Excel;

Το εργαλείο Γρήγορης ανάλυσης δεν βρίσκεται στην κορδέλα του Excel και εμφανίζεται μόνο όταν επιλεγούν τα προς ανάλυση δεδομένα.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αποκτήσετε πρόσβαση στο εργαλείο γρήγορης ανάλυσης:

Επιλέξτε ένα κελί ή έναν πίνακα δεδομένων και το κουμπί Γρήγορης ανάλυσης θα εμφανιστεί στην κάτω δεξιά γωνία της επιλογής.

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Γρήγορης ανάλυσης ή πατήστε Ctrl+Q (Windows) ή Command+Q (MAC) αφού επιλέξετε δεδομένα για να ανοίξετε το εργαλείο γρήγορης ανάλυσης.

Στη συνέχεια, θα δείτε μια σειρά από επιλογές ανάλυσης δεδομένων. Κάντε εναλλαγή μεταξύ καρτελών και κάντε κλικ στις επιλογές για να δημιουργήσετε απεικονίσεις.

Σημείωση: Εάν επιλέξετε μια ολόκληρη σειρά ή στήλη και ένα κενό κελί, το εργαλείο γρήγορης ανάλυσης δεν θα εμφανιστεί.

Στη γραμμή εργαλείων γρήγορης ανάλυσης, υπάρχουν 5 κατηγορίες:

  • μορφοποίηση
  • Διαγράμματα
  • Σύνολα
  • πίνακες
  • Σπινθήρες

Οι παραπάνω επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τα δεδομένα που επιλέγετε.

Γιατί δεν εμφανίζεται το εργαλείο γρήγορης ανάλυσης;

Εάν το εργαλείο γρήγορης ανάλυσης είναι απενεργοποιημένο, το εργαλείο γρήγορης ανάλυσης δεν θα εμφανιστεί ακόμη και μετά την επιλογή δεδομένων. Για να βρείτε το εργαλείο γρήγορης ανάλυσης, διαβάστε τα παρακάτω βήματα:

Μεταβείτε στην καρτέλα "Αρχείο", κάντε κλικ στο "Επιλογές".

Επιλέξτε την επιλογή "Εμφάνιση επιλογών γρήγορης ανάλυσης κατά την επιλογή" στη δεξιά πλευρά της καρτέλας "Γενικά". Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK.

Επιλογή γρήγορης ανάλυσης

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε έκδοση του Excel χαμηλότερη από το Excel 2013, πρέπει να κάνετε αναβάθμιση σε Excel 2013 ή νεότερη έκδοση για να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο γρήγορης ανάλυσης στο Excel.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο γρήγορης ανάλυσης στο Excel;

Το εργαλείο γρήγορης ανάλυσης βοηθά στην κατανόηση και διαχείριση δεδομένων. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, υπάρχουν πέντε καρτέλες του εργαλείου Γρήγορης Ανάλυσης. Στη συνέχεια, θα σας δείξουμε πώς να χρησιμοποιείτε καθεμία από τις πέντε καρτέλες του εργαλείου γρήγορης ανάλυσης.

Εφαρμογή μορφοποίησης χρησιμοποιώντας το εργαλείο γρήγορης ανάλυσης

Η καρτέλα Μορφοποίηση στο εργαλείο Γρήγορης ανάλυσης είναι ένα έξυπνο εργαλείο, απλώς επιλέξτε την περιοχή των κελιών που θέλετε να μορφοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Γρήγορη ανάλυση κάτω από την επιλογή και επιλέξτε την καρτέλα Μορφοποίηση. Θα προτείνει 6 επιλογές μορφοποίησης υπό όρους με βάση τα δεδομένα που επιλέγετε, συμπεριλαμβανομένης της γραμμής δεδομένων, της κλίμακας χρωμάτων, του συνόλου εικονιδίων, άνω του 10% και της καθαρής μορφοποίησης.

Χρησιμοποιήστε το Εργαλείο γρήγορης ανάλυσης σε μορφοποίηση Excel

Καθώς τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού πάνω από κάθε επιλογή, θα δείτε μια προεπισκόπηση των δεδομένων. Κάντε κλικ και εφαρμόστε τη μορφοποίηση της επιλογής που θέλετε.

Εισαγωγή γραφημάτων χρησιμοποιώντας το εργαλείο γρήγορης ανάλυσης

Τα γραφήματα μπορούν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε και να αναλύσετε καλύτερα τα δεδομένα. Τα εργαλεία γρήγορης ανάλυσης σάς βοηθούν να εισάγετε γρήγορα διαφορετικούς τύπους γραφημάτων και γραφημάτων στα υπολογιστικά φύλλα σας. Η καρτέλα "Διαγράμματα" στη γραμμή εργαλείων γρήγορης ανάλυσης θα προτείνει διαφορετικά γραφήματα για εσάς με βάση τα δεδομένα που επιλέγετε, όπως γραφήματα ράβδων, γραφήματα στηλών, γραφήματα γραμμής, γραφήματα πίτας, γραφήματα διασποράς και άλλα. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εισαγάγετε ένα γράφημα χρησιμοποιώντας το εργαλείο γρήγορης ανάλυσης:

Πρώτα, επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να δημιουργήσετε ένα γράφημα, κάντε κλικ στο κουμπί «Γρήγορη ανάλυση» στην κάτω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην καρτέλα «Διαγράμματα» στη γραμμή εργαλείων.

Εισαγάγετε γραφήματα χρησιμοποιώντας το εργαλείο γρήγορης ανάλυσης

Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από κάθε επιλογή γραφήματος, επιλέξτε τον τύπο γραφήματος που ταιριάζει καλύτερα στα δεδομένα σας και κάντε κλικ στο Εισαγωγή αυτού του γραφήματος ή του γραφήματος.

Γρήγορη ανάλυση δεδομένων με σύνολα

Η καρτέλα Σύνολα στο εργαλείο Γρήγορης ανάλυσης παρέχει διάφορους τύπους για τον υπολογισμό των αριθμών, όπως Άθροισμα, Μέσος όρος, Καταμέτρηση, % Σύνολο και Εκτελούμενο σύνολο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απευθείας τον τύπο υπολογισμού στην καρτέλα Σύνολα για να υπολογίσετε τα επιλεγμένα δεδομένα σας και να εμφανίσετε το αποτέλεσμα.

Επιλέξτε το σύνολο δεδομένων που θέλετε να υπολογίσετε, κάντε κλικ στο εικονίδιο Γρήγορης ανάλυσης και μεταβείτε στην καρτέλα Σύνολα για να αναλύσετε τα δεδομένα.

Δημιουργήστε έναν πίνακα χρησιμοποιώντας το εργαλείο γρήγορης ανάλυσης

Η χρήση πινάκων στο Excel διευκολύνει την ταξινόμηση, το φιλτράρισμα και την ανάλυση δεδομένων. Χρησιμοποιώντας την καρτέλα Πίνακες του εργαλείου Γρήγορης ανάλυσης, θα μπορείτε να μετατρέψετε γρήγορα επιλεγμένες σειρές ή στήλες σε πίνακες ή συγκεντρωτικούς πίνακες.

Η καρτέλα Πίνακες έχει δύο επιλογές: Πίνακες και Συγκεντρωτικοί πίνακες. Όταν δημιουργείτε έναν πίνακα, μπορείτε να δείτε μια προεπισκόπηση, αλλά ένας συγκεντρωτικός πίνακας όχι.

Δημιουργήστε sparklines χρησιμοποιώντας Γρήγορη Ανάλυση

Μπορείτε να εισαγάγετε μικρά γραφήματα σε ένα μόνο κελί δημιουργώντας sparklines. Χρησιμοποιώντας την καρτέλα Sparklines κάτω από τα Εργαλεία Γρήγορης Ανάλυσης, μπορείτε να εισαγάγετε γραμμές, στήλη και sparklines win/loss στα δεξιά των δεδομένων σας.

Το Sparklines είναι διαθέσιμο μόνο στους ακόλουθους τύπους αρχείων Excel:

  • Βιβλίο εργασίας του Excel (.xlsx)
  • Βιβλίο εργασίας με δυνατότητα Macro-Enabled (.xlsm)
  • Δυαδικό βιβλίο εργασίας του Excel (.xlsb)

Εάν οι επιλογές στην καρτέλα Sparklines είναι αμυδρά, ενδέχεται να χρησιμοποιείτε ένα αρχείο βιβλίου εργασίας του Excel 97-2003 (.xls).

Όλα αυτά αφορούν τον τρόπο εισαγωγής γραφημάτων, απεικονίσεων, διαφόρων τεχνικών μορφοποίησης, τύπων, πινάκων, συγκεντρωτικών πινάκων, Sparklines χρησιμοποιώντας το εργαλείο Γρήγορης Ανάλυσης στο excel. Είναι το ίδιο με τη χρήση του εργαλείου Γρήγορης Ανάλυσης στο excel σε Mac.

Αφήστε μια απάντηση