0

Πώς να χρησιμοποιήσετε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου σε βίντεο YouTube

Το AD Block for YouTube Extension όχι μόνο καταργεί τις διαφημίσεις από τα βίντεο του YouTube, αλλά σας παρέχει επίσης συντομεύσεις πληκτρολογίου για να έχετε μια πιο ευχάριστη εμπειρία στα βίντεο του YouTube. Τώρα ας ρίξουμε μια ματιά στον τρόπο χρήσης αυτών των συντομεύσεων πληκτρολογίου παρακάτω.

 • Spacebar: Εναλλαγή Αναπαραγωγή/Παύση.
 • και το : Αύξηση και μείωση όγκου κατά 5%.
 • και το : Αναζήτηση προς τα πίσω/εμπρός 5 δευτερόλεπτα.
 • j: Αναζήτηση προς τα πίσω 10 δευτερόλεπτα.
 • l: Αναζήτηση προς τα εμπρός 10 δευτερόλεπτα.
 • ,: Αναζητήστε 1 καρέ προς τα πίσω όταν το βίντεο είναι σε παύση.
 • . (; στο πληκτρολόγιο AZERTY): Αναζήτηση προς τα εμπρός 1 καρέ όταν το βίντεο είναι σε παύση.
 • 0 προς την 9 (& σε à στο πληκτρολόγιο AZERTY): Αναζήτηση σε ένα συγκεκριμένο σημείο του βίντεο (4 προόδους στο 40% της διάρκειας, 5 έως 50%, κ.λπ.…).
 • : Αναζήτηση στην αρχή του βίντεο.
 • Τέλος: Ψάξτε μέχρι το τέλος του βίντεο.
 • Shift + ,: Μειώστε την ταχύτητα αναπαραγωγής.
 • Shift + . (Shift + ; στο πληκτρολόγιο AZERTY): Αυξήστε την ταχύτητα αναπαραγωγής.
 • Shift + n: Μεταβείτε στο επόμενο βίντεο. Όταν παρακολουθείτε μια λίστα αναπαραγωγής, θα φορτώσει το επόμενο βίντεο στη λίστα αναπαραγωγής, διαφορετικά θα φορτώσει το επόμενο προτεινόμενο βίντεο.
 • Shift + p: Μετακίνηση στο προηγούμενο βίντεο (μόνο playlist).
 • c: Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τους υπότιτλους, εάν υπάρχουν.
 • + or =: Αυξήστε το μέγεθος των υπότιτλων.
 • -: Μειώστε το μέγεθος των υπότιτλων (η συντόμευση δεν είναι διαθέσιμη στο πληκτρολόγιο AZERTY).
 • o: Περιστροφή μεταξύ διαφορετικών επιπέδων αδιαφάνειας κειμένου. w: Περιστροφή μέσω διαφορετικών επιπέδων αδιαφάνειας παραθύρου.
 • w: Πανοραμική λήψη.
 • s: Πανοραμική λήψη.
 • a: Περάστε αριστερά.
 • d: Περάστε δεξιά.
 • ] (+ στο numpad στο πληκτρολόγιο AZERTY): Μεγέθυνση.
 • [ (- στο numpad στο πληκτρολόγιο AZERTY): Σμίκρυνση.
 • / (: στο πληκτρολόγιο AZERTY): Μετάβαση στο πλαίσιο αναζήτησης.
 • k: Εναλλαγή Αναπαραγωγή/Παύση.
 • m: Εναλλαγή Σίγασης/Κατάργησης σίγασης.
 • f: Εναλλαγή λειτουργίας πλήρους οθόνης.
 • t: Εναλλαγή λειτουργίας θεάτρου.
 • i: Εναλλαγή λειτουργίας mini player.
 • Διαφυγή: Έξοδος από τη λειτουργία πλήρους οθόνης, κλείσιμο miniplayer, κλείσιμο διαλόγων.
 • Tab ή Shift + Tab: προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στα διάφορα χειριστήρια.
 • Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος ή το Enter για να χρησιμοποιήσετε το στοιχείο ελέγχου που έχει επιλεγεί.
 • ↑ ↓ ← → :πλοηγηθείτε στο μενού ρυθμίσεων, αλλά η χρήση Tab ή Shift + Tab σάς δίνει περισσότερο έλεγχο.
 • Escape για να κλείσετε το μενού ρυθμίσεων.

Αφήστε μια απάντηση