0

Πώς να χωρίσετε την οθόνη στα Windows 11;

Αυτό το άρθρο θα σας δείξει πώς να χωρίσετε την οθόνη των Windows 11 σε μέρη, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα στα Windows 11.

Για τους χρήστες που χρησιμοποιούν συχνά πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, έχει μεγάλη επίδραση στην αποτελεσματικότητα της εργασίας η εναλλαγή μεταξύ χρήσης πολλών εφαρμογών. Ευτυχώς, μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ χρήσης πολλών εφαρμογών με τις Snap Layouts των Windows 11 που σας βοηθούν να χωρίσετε εύκολα την οθόνη στα Windows 11.

Η λειτουργία Snap Window των Windows 11 επιτρέπει στους χρήστες να χωρίζουν την οθόνη και να έχουν πρόσβαση σε πολλά παράθυρα ταυτόχρονα. Τα Windows 11 επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε τέσσερα ή έξι (οθόνες υψηλής ανάλυσης) παράθυρα κάθε φορά.

Πριν προχωρήσουμε παρακάτω, πρέπει να ελέγξετε εάν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση "Snap Window" που επιτρέπει τη διαίρεση της οθόνης.

Ενεργοποίηση Snap Window to Split Screen

Η δυνατότητα Snap Window των Windows 11 είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Πρώτα ελέγξτε εάν η λειτουργία Snap windows είναι ενεργοποιημένη.

Πατήστε WINDOWS + I για να εκκινήσετε την εφαρμογή Ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας.

Στις Ρυθμίσεις συστήματος, κάντε κύλιση προς τα κάτω και κάντε κλικ στην επιλογή Multitasking στο δεξιό πλαίσιο του παραθύρου ρυθμίσεων.

Ελέγξτε ότι το Snap Window είναι ενεργοποιημένο. Εάν όχι, ενεργοποιήστε το κουμπωτό παράθυρο.

Χρήση Snap Layouts για διαίρεση οθόνης Windows 11

Ενσωματώστε το Snap Layouts σε κάθε κουμπί μεγιστοποίησης παραθύρου για γρήγορη διαίρεση της οθόνης, κάτι που μπορεί να ενεργοποιηθεί χρησιμοποιώντας συντομεύσεις πληκτρολογίου για το κούμπωμα των παραθύρων.

Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σας πάνω από το κουμπί μεγιστοποίησης κοντά στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου, θα εμφανιστεί ένα μικρό πλαίσιο και θα δείτε τέσσερις ή έξι διαφορετικές επιλογές για τον διαχωρισμό της οθόνης.

  • Επιλογή 1: Χωρίστε την οθόνη σε δύο ίσα μέρη, τα δύο παράθυρα καταλαμβάνουν ίσο χώρο στην οθόνη.
  • Επιλογή 2: Διαχωρίστε την οθόνη στα δύο, το αριστερό παράθυρο καταλαμβάνει περισσότερο χώρο από το δεξί παράθυρο.
  • Επιλογή 3: Διαχωρίστε την οθόνη σε τρία μέρη, το αριστερό παράθυρο καταλαμβάνει το μισό της οθόνης και τα δύο δεξιά παράθυρα καταλαμβάνουν το δεξί μισό της οθόνης.
  • Επιλογή 4: Χωρίστε την οθόνη σε τέσσερα μέρη, με κάθε παράθυρο να καταλαμβάνει το ένα τέταρτο της οθόνης.

Χωρίστε την οθόνη σε δύο μέρη

Ανοίξτε το παράθυρο της εφαρμογής που θέλετε να χωρίσετε, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το κουμπί μεγιστοποίησης και επιλέξτε ένα μέρος της πρώτης επιλογής.

Το τρέχον παράθυρο της εφαρμογής θα μεταβεί τώρα στην επιλεγμένη οθόνη και θα βρείτε μικρογραφίες άλλων ανοιχτών εφαρμογών, επιλέξτε τη μικρογραφία της εφαρμογής που θέλετε να προσθέσετε στη διαχωρισμένη οθόνη.

Στη συνέχεια, υπάρχουν δύο παράθυρα εφαρμογών στην οθόνη στα οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση ταυτόχρονα.

Μετακινήστε τον κέρσορα πάνω από τη γραμμή που χωρίζει τα δύο παράθυρα μέχρι να εμφανιστεί μια παχιά σκοτεινή γραμμή, κρατήστε πατημένο και σύρετε τη γραμμή προς οποιαδήποτε κατεύθυνση για να αλλάξετε το μέγεθος του πλήρους παραθύρου.

Διαχωρίστε την οθόνη σε δύο ενότητες 3

Χωρίστε την οθόνη σε τρία ή τέσσερα τμήματα

Ο χωρισμός της οθόνης στα τρία σάς επιτρέπει να χειρίζεστε τρεις εφαρμογές ταυτόχρονα. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το κουμπί μεγιστοποίησης και επιλέξτε μία από τις τρεις ενότητες στην τρίτη επιλογή.

Το τρέχον παράθυρο θα προσαρμοστεί σύμφωνα με την προηγούμενη επιλογή σας και άλλα ανοιχτά παράθυρα θα εμφανίζονται ως μικρογραφίες στο αριστερό μισό. Επιλέξτε το δεύτερο παράθυρο για επεξεργασία.

Το δεύτερο παράθυρο θα καταλαμβάνει το αριστερό μισό και άλλα ανοιχτά παράθυρα θα εμφανίζονται ως μικρογραφίες στο υπόλοιπο τέταρτο. Επιλέξτε την επιθυμητή εφαρμογή και θα διαρκέσει το τελευταίο τρίμηνο.

Υπάρχουν τρία ανοιχτά παράθυρα στη διαχωρισμένη οθόνη και το μέγεθος των παραθύρων έχει αλλάξει.

Διαχωρίστε την οθόνη με μη αυτόματο κούμπωμα των παραθύρων στις πλευρές

Υπάρχουν δύο χειροκίνητοι τρόποι για να χωρίσετε την οθόνη. Το πρώτο είναι να κρατήσετε, να σύρετε και να αποθέσετε τα Windows στην επιθυμητή γωνία και το δεύτερο είναι να χρησιμοποιήσετε μια συντόμευση πληκτρολογίου. Αρχικά, πάρτε ως παράδειγμα την οθόνη χωρισμένη στα δύο.

Τα βήματα για να χωρίσετε την οθόνη στα δύο είναι τα εξής:

Κρατήστε και σύρετε το επιθυμητό παράθυρο σε κάθε πλευρά μέχρι να μετακινηθεί ο κέρσορας σε αυτό. Η δεύτερη μέθοδος είναι να ανοίξετε το παράθυρο που θέλετε να χωρίσετε και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα WINDOWS + αριστερό/δεξί βέλος για να χωρίσετε την οθόνη στα δύο.

Όταν ένα από τα παράθυρα καταλαμβάνει το μισό της οθόνης, άλλα ανοιχτά παράθυρα εμφανίζονται στο άλλο μισό.

Σύρετε το διαχωριστικό μεταξύ των δύο παραθύρων προς οποιαδήποτε κατεύθυνση για να αλλάξετε το μέγεθος των παραθύρων.

Διαχωρίστε την οθόνη με μη αυτόματο κούμπωμα των παραθύρων στις πλευρές

Τα βήματα για να χωρίσετε την οθόνη σε τρία παράθυρα είναι τα εξής:

Κρατήστε και σύρετε οποιοδήποτε ανοιχτό παράθυρο σε μια γωνία και αφήστε τον κέρσορα όταν δείτε ένα θολό περίγραμμα που καλύπτει το ένα τέταρτο της οθόνης στο φόντο. Εναλλακτικά, πατήστε WINDOWS + ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ πλήκτρα δρομέα για να κάνετε το παράθυρο να καταλάβει το ένα τέταρτο της οθόνης.

Άλλες ανοιχτές εφαρμογές θα εμφανίζονται ως μικρογραφίες. Επιλέξτε αυτά που θέλετε να προσθέσετε.

Σύρετε τις διαχωριστικές γραμμές των τριών παραθύρων για να αλλάξετε το μέγεθος των παραθύρων.

Περιληπτικά

Αυτά είναι όλα σχετικά με τον τρόπο διαίρεσης οθόνης στα Windows 11. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις μεθόδους που παρέχονται σε αυτό το άρθρο και να επιλέξετε μια που είναι πιο κατάλληλη για εσάς για να χωρίσετε την οθόνη και να χειριστείτε ταυτόχρονα εφαρμογές πολλαπλών εργασιών στα Windows 11.

Αφήστε μια απάντηση