0

Επιδιόρθωση ή Παράκαμψη σφάλματος ChatGPT Is at Capacity Right Now

Συναντήσατε το μήνυμα "Το ChatGPT είναι σε ισχύ αυτήν τη στιγμή"; Πολλοί χρήστες έχουν αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα πρόσφατα. Ευτυχώς, μπορείτε να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα. Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε πρώτα γιατί εμφανίζεται αυτό το μήνυμα σφάλματος και θα παρέχουμε ορισμένες πιθανές λύσεις.

Σφάλμα Γιατί συμβαίνει το ChatGPT Is at Capacity Right Now;

Το ChatGPT είναι πολύ δημοφιλές πρόσφατα, μπορεί να απαντήσει σχεδόν σε οποιαδήποτε ερώτηση. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται συνεχώς σε αυτό για βοήθεια. Ωστόσο, μερικές φορές οι χρήστες μπορεί να συναντήσουν το μήνυμα σφάλματος "Το ChatGPT είναι σε ισχύ αυτήν τη στιγμή". Αυτό υποδηλώνει ότι ο διακομιστής δεν μπορεί να χειριστεί το υπερβολικό φορτίο αιτήματος. Τα πιο συνηθισμένα σφάλματα με το ChatGPT είναι τα σφάλματα δικτύου, ο κωδικός σφάλματος 1020 και τα μηνύματα "ανεπαρκούς χωρητικότητας". Σε γενικές γραμμές, οι διακομιστές ChatGPT κατακλύζονταν λόγω υπερβολικού αριθμού ατόμων που το χρησιμοποιούσαν, με αποτέλεσμα σφάλματα "πλήρους χωρητικότητας".

Το bypass ChatGPT είναι σε ισχύ αυτή τη στιγμή

Σφάλμα Πώς να παρακάμψετε το ChatGPT Is at Capacity Right Now;

Εάν δεν μπορείτε να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό στον ιστότοπο ChatGPT λόγω μεγάλης επισκεψιμότητας, δοκιμάστε τα παρακάτω.

Ελέγξτε τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής ή η κινητή συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο.

Δοκιμάστε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο σε διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης, όπως Google Chrome, Firefox ή Microsoft Edge.

Εκκαθαρίστε την προσωρινή μνήμη και τα cookie του προγράμματος περιήγησής σας.

Δοκιμάστε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο σε άλλη συσκευή.

Εάν εξακολουθείτε να μην έχετε πρόσβαση, μπορείτε να αποκτήσετε ξανά πρόσβαση μετά από λίγο.

Εν ολίγοις, το ChatGPT είναι σε χωρητικότητα αυτή τη στιγμή, το σφάλμα προκαλείται από τον περιορισμό του OpenAI API κατά τη διάρκεια υψηλής επισκεψιμότητας, με αποτέλεσμα την αποτυχία του αιτήματος. Σας συνιστούμε να ζητήσετε ξανά κάποια άλλη στιγμή. Εάν η περιοχή σας δεν υποστηρίζει ChatGPT και η εγγραφή αποτύχει, ελέγξτε πώς να εγγραφείτε στο ChatGPT χωρίς αριθμό τηλεφώνου.

Αφήστε μια απάντηση